Jaaroverzicht van Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland
Jaap Smit

Voorwoord

Op deze website presenteer ik u mijn Jaaroverzicht 2018. 2018 was het vijfde jaar van mijn eerste ambtstermijn als commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Het was ook het laatste volledige kalenderjaar van de Statenperiode 2015-2019. Als ik één kenmerk van de afgelopen jaren zou mogen noemen, dan is dat ‘de uitgestoken hand’ van de provincie Zuid-Holland. De uitgestoken hand als symbool van opgavegerichte samenwerking met ‘de buitenwereld’, overheden en organisaties die voor de inwoners van Zuid-Holland aan de slag zijn. 

Maatschappelijke veranderingen vragen om een meebewegende overheid. Niet om een provincie die zegt: “Daar gaan wij niet over.” Wel om een middenbestuur dat partners opzoekt en streeft naar maatwerk voor maatschappelijke opgaven. En daarbij soms ook stuurt. Gelukkig zie ik dat de provincie uit overtuiging voor deze rol kiest. De samenwerking met de buitenwereld staat centraal, bij de ambtelijke organisatie, de leden van Provinciale Staten, de gedeputeerden en natuurlijk ook bij de commissaris. In dit Jaaroverzicht besteed ik aandacht aan ‘mijn buitenwereld’. In een zevental interviews krijgt u een beeld van een aantal voor Zuid-Holland en mij belangrijke werkvelden en daarmee dus van het ambt dat ik ook het afgelopen jaar 2018 weer met veel genoegen heb vervuld.

Ook deel ik mijn visie op een aantal ontwikkelingen die mijn werk raken, geef ik een inzicht in mijn agenda, presenteer ik een aantal cijfers en geef ik u de gelegenheid mijn nieuwjaarstoespraak van begin 2018 nog eens terug te zien.

Met vriendelijke groet,

Handtekening Jaap Smit

Jaap Smit,

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland