Dijkgraaf Patrick Poelmann

“Ons werk is peil volgt functie, maar soms zal het functie volgt peil moeten worden”
Dijkgraaf Poelmann
Zuid-Holland ligt grotendeels onder zeeniveau. Van oudsher is het water Hollands vriend en Hollands vijand. De oudste democratische bestuursorganen van ons land zijn niet voor niets de waterschappen. Samen met andere overheden zorgen zij voor goed en genoeg water en voor droge voeten. Jaap Smit is voorzitter van de Stuurgroep Crisisbeheersing Overstromingen Randstad. Daarin zetelen alle partijen die daarbij een rol spelen. Namens Stichtse Rijnlanden zit dijkgraaf Patrick Poelmann in de Stuurgroep. Op Zuid-Hollands grondgebied zijn zeven waterschappen actief: het Hoogheemraadschap van Rijnland, het Hoogheemraadschap van Delfland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Waterschap Hollandse Delta, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, het Waterschap Rivierenland, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.