Ondernemer Martin van Gogh

“Verbeteren economie Zuid-Holland is fascinerende opgave”
Martin van Gogh
De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) is een aanjager van innovatie en duurzame economische groei.  Hiervoor wordt netwerk-, denk- en lobbykracht ingezet. De Board heeft vijf speerpunten: haven in transitie, feeding & greening megacities, life sciences & health, cybersecurity en smart industry.