Luitenant-generaal Hans van Griensven

“Ik denk dat niet veel mensen weten dat de Veteranenwet voor alle Nederlanders geldt”
Luitenant-generaal Hans van Griensven
Commissaris van de Koning Jaap Smit heeft een aantal nevenfuncties. Verbonden aan zijn ambt zijn dat: voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, voorzitter Carnegie Heldenfonds en vicevoorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei. Zijn overige nevenfuncties zijn: lid van de Raad van Advies Volksbank, voorzitter Adviesraad Stichting Vliegramp MH17, voorzitter Raad van Toezicht Bartiméus, voorzitter SBI - Prinsjesdagontbijt, voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), voorzitter Nationaal Comité Veteranendag, voorzitter Raad van Toezicht Verwey-Jonker Instituut.